skip to Main Content

Disclaimer

Wie gebruik maakt van de website b2b.bybazz.com onderwerpt zich aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld. Iedereen wordt geacht kennis te hebben genomen van deze tekst.

Copyright & Aansprakelijkheid
Alle teksten, fotomateriaal, beelden, lay-out, scripts en andere elementen op deze website zijn eigendom van, of werden met goedkeuring van de fotografen, uitgever en auteur, opgenomen op deze website, en worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Indien men informatie, fotomateriaal wenst over te nemen voor welke vorm van publicatie dan ook, moet men dit bij ByBazz aanvragen. Neem hiervoor contact op met shop@bybazz.com.

ByBazz doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op de website te verschaffen. ByBazz neemt echter geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website. Mocht men onjuistheden aantreffen of bijkomende informatie willen verschaffen, kan men contact opnemen met ByBazz via shop@bybazz.com. ByBazz is niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de website ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de website.

Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. ByBazz is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Slecht of niet functionerende links kunnen niet ten laste worden gelegd van ByBazz. De inhoud en de hyperlinks van deze website kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging aangevuld, gewijzigd, of verwijderd worden.

Wet op de privacy
ByBazz eerbiedigt je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op deze website kan geraadpleegd worden zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. In sommige rubrieken vragen wij echter wel contactgegevens teneinde u op de hoogte te kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen of uw bestelling kunnen verwerken. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Bovendien heb je altijd toegang tot uw persoonsgegevens en mag de juistheid ervan geverifieerd worden. U heeft de mogelijkheid om eventuele onjuistheden in verband met de persoonlijke gegevens te laten verbeteren. ByBazz behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen, mits iedereen hiervan op de hoogte te stellen op de website of via de nieuwsbrief.

 

Back To Top